Default image

YOYA

Khoa xương khớp bệnh viện

asian adult suffering from wrist pain use hand touch arm massage wrist relieve body part isolated white surface 1

Bệnh xương khớp là một trong các bệnh phổ biến của người Việt Nam và gây ra các biến chứng nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đời sống người bệnh, nhất là người trong độ tuổi trung…