Liên hệ

Địa chỉ phòng khám

S52 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại phòng khám

028-62707957
028-54103992

Địa chỉ email

x25429yoya@gmail.com