Contact Us

YOYA orthopedic clinic D7

Address

S52 Sky garden phu my hung,tan phong ward, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone

028-6270 7957
028-5410 3992

Email

x25429yoya@gmail.com

YOYA orthopedic clinic D2

Address

Số 90, đường Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Phone

028-6271 4044
028-6279 4044

Email

x25429yoya@gmail.com