đội ngũ nhân viên

Chuyên viên vật lý trị liệu - CHEN XIANG YU

Học vị:

Tốt nghiệp trường đại học công nghệ HONG GUANG khoa vật lý trị liệu.

Kinh nghiệm

Người phụ trách công ty phát triển y tế YOYA